Nog even geduld

Het is nu nog een kwestie van dagen eer we je ook online kunnen bedienen.

Neem gerust al een kijkje, maar je eventuele aankopen zullen niet gehonoreerd worden.

Voer geen betalingen uit.

Dankjewel

 

Our webshop is not active yet. We are working hard to get it done.

Please stroll around, but do not buy items or execute payments.

Many thanks.