Algemene voorwaarden

Webshop Bonobo Kids:    https://www.bonobo-kidsshop.be/

  

1. Bonobo Kids Concept BVBA, de verkoper

Basiliekstraat 97/99 - 1500 Halle - België 

email: [email protected]

tel: 02 672 23 39

BTW : BE 0677.578.058

webverkopen via https://www.bonobo-kidsshop.be/ 

 

2. Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
 
3. Bestellingen en betalingen 

Voor betaling kan gekozen worden uit de aangeboden mogelijkheden.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen meteen door de klant gemeld te worden aan Bonobo Kids Concept BVBA, zodat we desgevallend kunnen corrigeren. 
     

4. Verzending en ophaling 

Enkel levering in België.

Verzendingen gebeuren via B-Post. Bonobo Kids Concept BVBA is niet aansprakelijk bij vertragingen door de bezorger. 

Vanaf een bestelling van 75€ zijn er geen verzendkosten naar België.

Bonobo Kids Concept BVBA kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

U kan ook kiezen voor ophaling van uw product in onze fysieke winkel tijdens de openingsuren.
   

5. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen 

De koper heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in de oorspronkelijke staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels, erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen terug aan de verkoper te bezorgen in de originele verpakking.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bonobo Kids Concept BVBA zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

Wegens hygiënische redenen kunnen fopspenen niet worden teruggenomen. 

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een gift card of omruiling voor een ander product.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. 

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

 

6. Omruilen

Artikelen aangekocht via de webwinkel van Bonobo Kids Concept BVBA kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt is, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels, gebruiksaanwijzingen en accessoires.

Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden. 

Fopspenen kunnen omwille van hygiënische redenen nooit teruggenomen worden.

Wij vragen u ook om ons binnen de 5 werkdagen op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen.

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten, in de originele verpakking, liggen uitsluitend bij de koper.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.  

 

7. Klachten 

Wij trachten de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. 

Indien zich daarin fouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit het gebruik van onze producten.
      

8. Garantie 

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. 

Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

 

9. Sale items en Outlet

Op artikelen die verkocht worden in onze outlet collectie of items die in sale (solden, gelegenheidskortingen e.d.) worden aangeboden, zijn geen bijkomende kortingcodes of extra acties mogelijk.  
  

10. Privacy 

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. 

De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen naar [email protected].
     

11. Eigendomsrecht 

Geen enkel gegeven of foto van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.